JBS Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

„Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedsiębiorstwie JBS Beauty Sp. z o.o. Sp. K. celem zmniejszenia zużycia energii.”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027:

 

Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny

 

 

Numer projektu: FENG.03.01-IP.03-0095/23

 

Cel projektu:

Celem przedmiotowej inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

  1. Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych.
  2. Termomodernizacja budynku poprzez zakup i instalację ogrzewania pompą ciepła

 

Projekt jest skierowany do wszystkich odbiorców, deweloperów, firm budowlanych, hurtowni oraz odbiorców Indywidualnych.

 

Wartość projektu: 623 500,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 402 750,00 PLN

 

 

 

Instytucje zaangażowane:

·            Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

·            Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie